Demokrati i Portugal

Portugals demokratiska historia

Republik sedan 1910 men demokrati sedan 1973

Grundlag i Portugal

Grundlag 1976. Kan ändras med 2/3 majoritet.

Lagstiftande församling i Portugal

Parlamentet som har 230 ledamöter.

Valsystem i Portugal

Presidenten i direkta val vart 5:e år. Till parlamentet val vart 4:e år.

“Länsindelning” i Portugal

Dubbelt medborgarskap i Portugal

Tillåter dubbelt medborgarskap

Försvar i Portugal

Med I NATO och var en av grundarna av Nato 1949.

Folkomröstningar i Portugal

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige, Norden och i hela övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling