Demokrati på Island

Islands demokratiska historia

Alltinget som är Islands lagstiftande församling har funnits i över tusen år.

Grundlag på Island

1944

Lagstiftande församling på Island

Alltinget är Islands lagstiftande församling. Alltinget är det äldsta existerande parlamentet i världen. Förutom en kort period i början av 1800-talet har det varit aktivt i över tusen år. 63 st ledamöter.

Valsystem på Island

Allmänna proportionella val vart fjärde år.

“Länsindelning” på Island

Dubbelt medborgarskap på Island

Försvar på Island

Folkomröstningar på Island

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige, Norden och övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling