Demokrati i Finland

Finlands demokratiska historia

Grundlag i Finland

Sedan den 1 mars 2000 Finlands en grundlag mot tidigare 4 stycken.

Lagstiftande församling i Finland

Finlands riksdag är Finlands parlament. Den består av en kammare med tvåhundra ledamöter och har sitt säte i Riksdagshuset i Helsingfors.

Valsystem i Finland

Kommunal- och riksdagsval anordnas med fyra års mellanrum, presidentval med sex års mellanrum. Val till Europaparlamentet med fem års mellanrum.

“Länsindelning” i Finland

Dubbelt medborgarskap i Finland

Sedan 2003 är det tillåtet med dubbelt medborgarskap.

Försvar i Finland

Folkomröstningar i Finland

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige, Norden och övriga Europa. Medborgerlig Samling bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling