Demokratin i Polen

Polens demokratiska historia

En demokratisk republik sedan 1989

Grundlag i Polen

1997

Lagstiftande församling i Polen

Valsystem i Polen

“Länsindelning” i Polen

Landsdelar i Polen

Huvudstad i Polen

Dubbelt medborgarskap i Polen

Försvar i Polen

163 000 soldater + 234 000 reserver. Polen är med i Nato

Kvinnlig rösträtt i Polen

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling