Demokratin i Litauen

Litauens demokratiska historia

Grundlag i Litauen

Lagstiftande församling i Litauen

Valsystem i Litauen

“Länsindelning” i Litauen

Landsdelar i Litauen

Huvudstad i Litauen

Dubbelt medborgarskap i Litauen

Försvar i Litauen

Kvinnlig rösträtt i Litauen

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling