Demokratin i Estland

Estlands demokratiska historia

Erkänd 1922, försvann 1939 och fick tillbaka den igen 1991

Grundlag i Estland

Konstitutionen antogs 1992

Lagstiftande församling i Estland

Riigikogu är Estlands parlament.

Valsystem i Estland

Elektroniskt röstsystem sedan 2005
5% spärr

“Länsindelning” i Estland

15 st landskap och 79 kommuner

Landsdelar i Estland

Huvudstad i Estland

Dubbelt medborgarskap i Estland

Försvar i Estland

5300 soldater + 8000 hemvärnssoldater. Estland är med i Nato.

Kvinnlig rösträtt i Estland

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling