Historien om den svenska demokratin

Timeline svensk demokrati

Från 1435 fram tills 1680 var makten delad mellan kungen och en ståndsriksdag. 1680 och framåt var Sverige tyvärr en enväldig monarki.
1719 började frihetstiden och 2 partier Mössorna och Hattarna fick utöva politisk makt fram till 1772 då Gustav III utförde en statskupp.
1809 kom 1809 års regeringsform vilket återinförde viss demokrati i Sverige igen då Karl XIII och de 4 ständerna skrev under den. Den fortsatte att gälla fram tills 1974
1866 byttes Ståndsparlamentet ut mot ett tvåkammarparlament.
1917 fick Sverige parlamentarism då kungen Gustav V accepterade att utnämnda regeringen utifrån riksdagens flertal.
1921 fick Sverige allmän och lika rösträtt. Även kvinnorna fick rösta här.
1975 byttes tvåkammarriksdagen ut mot en enkammarriksdag.
2018 Historiskt val där inget block vann makten utan 3 st block utkämpar kamp om makten där ingen kan samarbeta med något annat block. Medborgerlig Samling fick 0,2% av rösterna.

I en äkta demokrati är folkomröstningar ett viktigt inslag. I Sverige har vi haft 3 st under ca 100 år som demokratin fungerat. Detta är vad man kallar direktdemokrati och detta har vi haft 3 ggr i Sverige under vår demokratiska livstid på ca 100 år.

Folkomröstningar

1922 den 27 augusti röstade folket nej till spritförbud
1955 den 16 oktober röstade folket nej till högertrafik men detta infördes ändå i den 3:e september 1967
1980 den 23:e mars röstade folket om kärnkraft. Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. Alla innebar avveckling av kärnkraften.

Medborgerlig Samling