Direktdemokrati

Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av väljarna själva.

Ökad politisk stabilitet

I Schweiz genomförs regelbundna folkomröstningar i olika frågor och medborgaren kan genom medborgarinitiativ föra upp egna frågor till omröstning och därigenom kringgå de valda politikerna. En fördel som nämns av Schweiz med många folkomröstningar är ökad politisk stabilitet i landet.

Demokrati och privata organisationer

Även om begreppet demokrati oftast används i kontexten av politiska stater används det också inom privata organisationer, då ofta med hänsyftning på att alla närvarande har rösträtt. I det sammanhanget kontrasteras demokrati ibland mot chefsstyre eller expertstyre.

Medborgerlig Samling