Demokrati i Norge

Norges demokratiska historia

Norge bröt sig loss från Sverige 1905 och blev därmed fullt självständigt. Alla svenska prinsar fick erbjudandet om att bli Norges kung men avböjde. Tackade ja gjorde prins Carl av Danmark som därmed blev Håkon VII av Norge. Dock villkorades att norska folket skulle få säga sitt och 75% av dem ville behålla monarkin.

Grundlag i Norge

Från 1814

Lagstiftande församling i Norge

Stortinget med 169 ledamöter

Valsystem i Norge

Val vart 4:e år

“Länsindelning” i Norge

18 st fylken som i sin tur är indelade i “kommuner”

Landsdelar i Norge

Østlandet, Vestlandet, Trøndelag, Sørlandet och Nordnorge.

Dubbelt medborgarskap i Norge

Accepteras!

Försvar i Norge

Norge har cirka 23 000 man i sina väpnade styrkor. De är med i Nato sedan 1949 då Nato bildades. Norge har allmän värnplikt för män och kvinnor. I praktiken inkallas ungefär 15 procent av de värnpliktiga till grundutbildning. Grundutbildningens längd är 12 månader, men försök har under 2013 påbörjats med 18 månaders värnplikt. 2013 infördes kvinnlig värnplikt i Norge. Den skall börja gälla från 2015.

Kvinnlig rösträtt i Norge

1913 vilket innebar 5 år före Sverige

Folkomröstningar i Norge

1972 Om medlemskap till EU. Folket svarade Nej!
1994 Om medlemskap till EU. Folket svarade Nej!

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling