Demokrati i Danmark

Danmarks demokratiska historia

Kvinnor fick rösträtt i Danmark 1915 men kungen började ge upp sin enväldiga makt redan 1849. Nina Bang blev 1924 Danmarks första kvinnliga minister och världens första kvinnliga minister i en parlamentarisk vald regering.

Grundlag i Danmark

1915 är den senaste revisionen men rösträtt skrevs in i grundLagen 1849

Lagstiftande församling i Danmark

Valsystem i Danmark

Val vart 4:e år

“Länsindelning” i Danmark

Dubbelt medborgarskap i Danmark

Accepteras inte! Blir man dansk senare i livet måste ge upp sitt tidigare medborgarskap.

Försvar i Danmark

Med I Nato

Folkomröstningar i Danmark

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling