Demokrati i Sverige

Sveriges demokratiska historia

Kvinnor fick rösträtt i Sverige 1919 men praktiserades först 1921.

Grundlag i Sverige

1974 års regeringsform

Lagstiftande församling i Sverige

Riksdagen

Valsystem i Sverige

Val vart 4:e år

Dubbelt medborgarskap i Sverige

Accepteras!

Försvar i Sverige

Inte med i Nato

Folkomröstningar i Sverige

Medborgerlig Samling

Önskar utveckla och stärka den demokratiska utvecklingen i Sverige och bedriver därför studier i närliggande grannländer (framförallt norden) för att lära av dem. Läs mer om Medborgerlig Samling